Výsledkové listiny přijímacích zkoušek

Informace k výsledkovým listinám:

Body ZŠ – součet bodů za prospěch ze ZŠ a účast v technickém kroužku.

Ma, Čj – bodové hodnocení za jednotnou přijímací zkoušku.

Celkem ZK – součet bodů za jednotnou přijímací zkoušku z Ma a Čj po přepočtu koeficientem 1,6, dle vyhlášených kritérií.

Celkem – součet bodů Body ZŠ a Celkem ZK


Výsledkové listiny:

  Výsledková listina IT (1,2 MiB, 502 hits)

  Výsledkova listina strojírenství (1,1 MiB, 467 hits)

  Výsledková listina plasty (404,6 KiB, 186 hits)