Výukový program chemie na Pevnosti poznání

13. – 15. 9. 2022 se žáci naší školy zúčastnili výukového programu Extrakce DNA na Pevnosti poznání v Olomouci.

Žáci pracovali v chemické laboratoři a provedli extrakci DNA z biologického materiálu (jahody), kterou díky své práci mohli uvidět pouhým okem. Po skončení první části práce dostali na výběr ze dvou možností – buď provést stejný pokus znovu s vlastním biologickým materiálem (sliny), nebo skládat origami DNA. Většina žáků si vybrala první možnost.

Výukový program má návaznost na téma biochemie v předmětu chemie a je praktickým doplněním teoretické výuky. Jiná forma předávání poznatků byla pro žáky velmi zajímavá, líbila se jim především vlastnoruční práce v laboratoři.

Výukového programu se zúčastnily všechny třídy 1.ročníků – 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E , žáci 2.ročníku oboru Plasty – třída 2.E a žáci  třetího ročníku oboru Plasty – třída 3.E