Výukový program chemie na Pevnosti poznání

Ve dnech 17., 24. 30. a 31. 5.2023 se třídy 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E zúčastnily výukového programu chemie Redoxní chameleon na Pevnosti poznání, který navazuje na učivo Redoxní reakce v ŠVP chemie.

Žáci pracovali v laboratoři ve dvojicích u laboratorních stolů a pozorovali barevné změny sloučenin manganu, mědi a dalších kovů v závislosti na kyselém nebo zásaditém prostředí a postupném přidávání oxidačních a redukčních činidel. Byl jim předveden i demonstrační pokus za výrazně změněných podmínek (další chemikálie, var).V rámci těchto pokusů byla zopakována teorie redoxních reakcí.