Čtvrťáci v Praze

Ve dnech 13. a 14. října se studenti 4. A a ve dnech 17. a 18. října zase studenti 4. D zúčastnili již tradiční literárně historické

exkurze v Praze.

Na programu měli návštěvu Národního technického muzea, součástí byla i komentovaná prohlídka expozice Rudný a uhelný důl. Dále prohlídku Anežského kláštera se stálou výstavou představující středověké malířské a řezbářské umění. Nevynechali ani Národní památník hrdinům heydrichiády, také navštívili Vyšehrad s prohlídkou místa posledního odpočinku významných osobností našeho národa. Samozřejmě nechyběl ani Karlův most, Kampa s Werichovou vilou, Betlémská kaple. Jedna skupina navštívila také Muzeum Franze Kafky, druhá skupina měla na programu komentovanou prohlídku Národního divadla, které si studenti prohlédli od suterénu se základními kameny až po střechu.

Vrcholem exkurze bylo večerní divadelní představení. Třída 4. A si to v gala namířila do Stavovského divadla na hru Audienci u královny s excelentními herci Ivou Janžurovou, Františkem Němcem, Davidem Matáskem nebo Taťánou Medveckou.  Třída 4. D zhlédla představení Kráska a zvíře Národní divadle podle předlohy Františka Hrubína. V hlavních rolích této pohádkové hry se představili David Prachař a Anna Fialová

Na závěr exkurze se někteří strojaři vydali na návštěvu areálu vysokých škol v Dejvicích, dovnitř si šli prohlédnout i Fakultu strojní ČVUT. A nechyběla ani návštěva unikátní Národní technické knihovny, kde se potkali i s naším loňským absolventem, nyní studentem prvního ročníku ČVUT.  

Mix nového a nejstaršího umění, provokativního i tradičního, humanitního i technického, různých stavebních stylů a uměleckých epoch skvěle barevně doplňovalo i počasí, které nám také přálo nad očekávání… Praha za babího léta hrála všemi podzimními barvami a umocňovala tak pestré prožitky a dojmy z našeho krásného hlavního města.