Práce studentů SPŠS vyhodnoceny jako nejlepší

U příležitosti ukončení Národních oslav výročí J. A. Komenského (2020-2022a 130 let založení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze jsme v nedávných dnech obdrželi dopis: „S radostí Vám sdělujeme, že v rámci soutěžní kampaně Komenský do tříd byl Vámi zaslaný soubor ukázek prací studentů SPŠS vyhodnocen jako nejlepší za rok 2021.“

Studenti stávajících tříd 3. B, 3. E, 4. A a 4.D zpracovávali v rámci projektové výuky českého jazyka a literatury různá témata vztahující se k životu a dílu Jana Amose Komenského. Výsledkem byly nejen referáty, ale i kreativní výstupy, např. různé koláže, kresby, časové osy, ale i 3D tisky, např. bustu Komenského, kterou připravil pro tisk a na 3D tiskárně vytiskl student Filip Sorbi.

Máme radost a těšíme se u příležitosti ukončení těchto oslav na slavnostní koncert Pocta Komenskému, na kterém nám bude předáno z rukou ministra školství ocenění.