Den učitelů na SPŠS

Šlo vlastně o dvě oslavy Dne učitelů. První proběhla 29. 3. v prostorách školy, kde se sešli bývalí učitelé, kteří jsou již v důchodu. Rádi si prohlédli prostory školy, zavzpomínali na své žáky a působení na škole. Velký zájem měli zvláště o kroniku školy, která připomněla léta dávno minulá. Druhé „slavení“ proběhlo ve středu 30. 3. a tentokrát slavili učitelé, kteří na průmyslovce působí nyní. Čas ubíhá, generace žáků opouští školu, aby pokračovali ve své profesní dráze. Stejná generační výměna probíhá i mezi učiteli, ale ve vzpomínkách svých žáků zůstávají ti současní i minulí natrvalo.