Třídní schůzky ve středu 6. 4. 2022 v 16:30

Srdečně zveme rodiče žáků na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 6. 4. 2022 v 16:30 v kmenových třídách.

Zástupci rodičů jednotlivých tříd se setkají ve sborovně školy v 16:00.