Do krajského kola Logické olympiády postoupilo sedm studentů školy.

Budina Vít 1.C, Vacek Tomáš 2.B, Brulík Karel 3.C, Janiš Martin 3.B, Doležalová Denisa 4.A, Navrátil Vojtěch 4.C a Skřipec David 4.C. Všichni postupující se v pátek 2. listopadu 2018 zúčastnili krajského kola v Prostějově. Děkujeme za vzornou reprezentaci.

Mgr. Vlasta Sachová