Dobří absolventi se vracejí …

SPŠŠ je prestižní škola s dlouholetou tradicí. V roce 1949 byla při závodě TOS založena 1. průmyslová škola strojnická (sídlila v prostorách tehdejšího Polívkova gymnázia) s cílem vychovávat středně technické kádry pro všechny závody v republice. Školní rok 1951/1952 byl zahájen již v nové budově na ulici 17. listopadu v Olomouci, kde škola funguje dodnes!

Během své existence prošlo branami školy obrovské množství žáků a mnozí se rádi po letech vracejí podívat se, co se v „jejich škole“ změnilo. Pánové František Jozíf a Otakar Hlaváč organizovali sraz své třídy po 50 letech od maturity a oslovili ředitele školy, zda by si mohli přijít prohlédnout prostory školy. Společná fotka třídy na schodech průmyslovky svědčí o tom, že se jim jejich přání splnilo. „Bylo to pro mě až dojemné setkání, když si uvědomím, že studovali v letech 1967-1971, to jsem ještě ani nebyl na světě! Byla pro mě čest provést tyto absolventy po škole, ukázat jim, co tu máme nového a pochlubit se novými třídami a vybavením,“ řekl Karel Neumann, ředitel školy.

1967 – 1971

11. 9. 2021