Krajské kolo SOČ

V úterý 14. 5. proběhlo v prostorách PřF UP v Olomouci krajské kolo soutěže SOČ. V oboru strojírenství naši školu reprezentovali dva studenti ze 4. C. Jan Ženožička obsadil 4. místo a Jan Lakomý 7. místo. Nanečisto si tak vyzkoušeli obhajobu práce a získali cenné zkušenosti s psaním odborných prací. Děkujeme za reprezentaci školy a klukům přejeme úspěšné složení maturitní zkoušky!!