60. výročí

 

Rok 2009 je pro nás významný, neboť byl ve znamení oslav 60. výročí vzniku naší školy.

 Článek o průběhu oslav 

Sponzoři oslav


Poděkování garantům oslav

 

SPŠS Olomouc děkuje Olomouckému kraji a Statutárnímu městu Olomouc za záštitu, kterou převzali nad oslavami 60. výročí založení školy.

 

 

Poděkování sponzorům a mediálním partnerům

 

SPŠS Olomouc děkuje sponzorům a mediálním partnerům, kteří sponzorským darem, popř. mediální podporou přispěli k úspěšnému průběhu oslav.

  

Generální sponzoři

 

   

Mediální partneři

          

Sponzoři

 

                

          

    

 http://www.detskeakce.cz/

Vladislav WESSELS

Miroslav HAUPT

Zvláštní poděkování patří panu Miroslavu MORÁVKOVI za zhotovení a darování absolventských odznaků včetně autorských práv.

 

SPŠS Olomouc děkuje tímto také ostatním nejmenovaným přátelům školy za jejich finanční a organizační podporu oslav 60. výročí založení školy.

Seznamy absolventů a zaměstanců školy


 Ředitelé a zástupci

 Učitelé

 Další zaměstnanci

 Studenti