Policie v akci

V úterý 8. března a v pátek 11. března navštívil naši školu pan plukovník Mgr. Bc. Jan Grmolenský. V rámci hodin občanské nauky se setkal se všemi druhými ročníky. Pozvání do školy přijal na základě žádosti Mgr. Jany Kameníčkové, která k tomu uvedla: „V rámci výuky OBN a tématu Policie České republiky jsem se setkala s mnoha rozličnými dotazy, na některé jsem nedokázala adekvátně reagovat, a proto jsem se rozhodla povolat odborníka.“

Během zatím dvacetileté praxe na různých pozicích Policie České republiky získal Jan Grmolenský zkušenosti na obvodním oddělení, u dopravní policie, v zásahové jednotce, jako instruktor na výcvikovém oddělení, jako vedoucí pořádkové jednotky či na současné pozici vedoucího odboru služby pořádkové policie. V průběhu přednášek na naší škole tak dokázal poutavým vypravováním skloubit teorií s praxí. Studentům nejprve vysvětlit způsob organizace a fungování PČR. Také předestřel, co se děje, pokud potřebujeme pomoc a zavoláme na číslo 158. Dále se věnoval dopravním situacím. Prostor byl i na dotazy. Tak jsme se například dozvěděli, že neprůstřelná vesta váží 3-17kg a policisté ji nosí i v létě „na černácích“. Pan plukovník nás rovněž provedl přijímacím řízením, během kterého je nynější „odpad“ všech zájemců až 60%. Nejvíce otázek se však týkalo tématu drog a alkoholu. Studenti byli upozorněni, že pro omamné látky neexistuje žádná možnost tolerance, tudíž nelze držení drogy obhájit tvrzením, že je látka pouze pro vlastní potřebu. Pan plukovník též vysvětlil postup v případě, že osobní kontrolu od příslušníků PČR odmítnete.

Studenti i vyučující byli přednáškou i následnou diskuzí nadšeni, jedinou nevýhodou setkání byla dotace pouhých 45minut.