Olympiáda v anglickém jazyce

Angličtina nás baví 

V úterý 1. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Z 55 přihlášených studentů se dostavilo k písemné části 42 zájemců. Ti prokázali znalosti v oblasti gramatiky, slovní zásoby a vyzkoušeli si i práci s textem. Vyhodnocení zohledňovalo věkovou kategorii I (1. a 2. ročník) a kategorii II (3. a 4. ročník).

Do ústní části postoupili studenti s nejvyšším počtem bodů z části písemné. Ze II. kategorie se jednalo o Elišku Šiškovou ze 3.A, Vojtu Nečesaného ze 3.A, Vojta Tokolyho ze 3.D, Víta Budinu ze 4.C, Adama Trbolu a Alexe Němečka ze 3.C, Mita Taševského ze 4.D. Z kategorie I přišli na ústní část Martin Mariánek z 1.A, Josef Mareš z 1.C, Alice Skopalíková ze 2.D, Honza Káfoněk ze 2.C a Bogdan Romanov ze 2.D.

V ústní části nejvíce bodů získali studenti, kteří byli schopni obhájit si svůj názor, kteří dokázali vhodně a zdatně argumentovat a zároveň rychle reagovat a vyhodnotit danou situaci. Témata byla vybrána z oblastí Environment, Future Plans, Healthy Lifestyle, Travelling, Cultural Events, Generation Gap a jiné.

Nakonec se vítězem kategorie II stal Vít Budina, který ale jakožto student 4. ročníku nemohl postoupit do okresního kola. To samé se týkalo studenta na 2. místě – Mita Taševského. Do dalšího kola tedy pokračoval ze 3. místa Adam Trbola.

Vítězem kategorie I se stal Honza Káfoněk. Na druhém místě se umístil Bogdan Romanov a na 3. Josef Mareš.

Naši školu reprezentovali v okresním kole dne 9. března Honza Káfoněk ze 2.C a Adam Trbola ze 3.C. Ve zdlouhavé soutěži se po absolvování poslechové a ústní části umístil Honza na 8. místě a Adam na 9. místě.

Děkujeme za reprezentaci a věříme, že si kluci odnesli cenné zkušenosti.