Školní psycholog – poradenská činnost při SPŠS Ol.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

(PhDr. Michal Věžník)

Jsem k dispozici studentům (a jejich rodinám) v tématech:

  • Osobní rozvoj
  • Problémy ve škole, s učením, spolužáky
  • Vztahy v rodině, vztahy s blízkými a kamarády
  • Párová či rodinná psychoterapie
  • Šikana
  • Osobní a vztahové problémy
  • Krize
  • Psychické problémy
  • A další důležitá témata….

Ve škole budu přítomen vybrané pondělky a pátky, najdete mě v 1. patře, místnost č. 50 (kabinet výchovné poradkyně).

Setkání se mnou je možné domluvit osobně nebo telefonicky: 608 863 125, popř. e-mailem: vezmi@seznam.cz