Soutěž v jazyce německém

Dne 30. března 2023 proběhla na SPŠS školní soutěž v německém jazyce.

Žáci druhého a třetího ročníku měli tak opět možnost poměřit vzájemně úroveň svých jazykových znalostí a dovedností, a to komplexně při poslechu s porozuměním, práci s textem a v konverzaci k vybraným tématům.

Z přihlášených soutěžících (Václav Spurný, Štěpán Masařík – 2.B, Jan Vyroubal – 2.C, Norbert Pazdera, Petr Litvín – 2.D, Michal Navrátil – 3.B, Jan Káfoněk – 3.C, Václav Halamka – 3.E)

obsadili čelná místa: 1. místo: Jan Káfoněk (3.C) 2. místo: Štěpán Masařík (2.B) 3. místo: Norbert Pazdera (2.D)

Blahopřejeme.