Studenti SPŠS zazářili na celostátní soutěži Autodesk Academia Design

Na přelomu března a dubna se po tříleté pauze zaviněné koronavirem konala prezenčně celostátní soutěž Autodesk Academia Design pořádaná brněnskou společností Computer Agency o.p.s. Studenti reprezentovali naši školu v kategorii 2D kreslení a 3D modelování, které se zúčastnil i pedagog Ing. Adam Šiška. Nominovaní soutěžící se sešli 31. března na hostitelské Střední průmyslové škole v dalekém Chomutově.

První den proběhly soutěžní klání v jednotlivých kategoriích a následně studenti zhodnotili své dojmy při společné večeři s organizátory. Druhý den soutěže vybraní pedagogové a organizátoři anonymně hodnotili všechny soutěžní výkony, zatímco studenti objevovali krásy Chomutova a jeho nepoznaná zákoutí. Před aprílovým polednem proběhlo vyhlášení, které bylo pro naši školu velice úspěšné. Reprezentanti školy si ve všech kategoriích, kterých se zúčastnili, vybojovali místo na stupni vítězů.

V kategorii 2D kreslení obsadil 3. místo Jan Káfoněk ze 3.C. Největšího úspěchu jsme dosáhli v kategorii 3D mezi studenty, kde zvítězil Jan Vráždil, taktéž z třídy 3.C. Úspěšnou sérii završil 2. místem Ing. Adam Šiška v kategorii 3D modelování mezi učiteli. Kromě výše zmíněných medailistů školu reprezentovali i Filip Vacek v kategorii 2D a Jan Ženožička v kategorii 3D, kteří se na stupně vítězů nedostali, nicméně si odnáší cenné zkušenosti do dalších CAD soutěží v příštím školním roce.

Díky uvedeným výsledkům se naše škola umístila na 3. místě ze všech zúčastněných škol, čímž obhájila pozici z posledního uskutečněného ročníku této soutěže z roku 2019. Zároveň olomoucká strojárna potvrdila, že patří mezi nejlepší školy v celé republice v práci s CAD programy, jelikož již více než 10 let stupně vítězů v této prestižní soutěži neopustila. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme jim ke skvělým výsledkům.