Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci zahájila přístavbu

Stále stoupající poptávka po studiu na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci si vyžádala navýšení počtu učeben. Investičním záměrem bylo rozšířit kapacitu v počtu 3 učeben kmenových pro 30 studentů a 3 – 5 učeben speciálních pro 15 studentů, s možností rozdělení na dvě učebny. V novém, 4 podlažním bezbariérovém objektu, se budou nacházet kabinety pedagogů, hygienická zařízení i pro imobilní osoby, počítačové a jazykové učebny. Bezbariérový vstup do objektu a zpřístupnění všech podlaží pomocí výtahu splňuje nejvyšší nároky na úroveň a kvalitu prostředí pro studenty a umožní studium osobám s omezenou možností pohybu a orientace. V rámci stávajících parkovacích míst ve dvoře bude vytvořeno a označeno stání pro tělesně postižené.
V březnu 2016 byla na žádost investora, kterým je Olomoucký kraj, vypracována architektonická studie Atelierem Polách a Bravenec s.r.o. Rozpočet stavby činí cca 45 mil. Kč. Veškeré vnitřní vybavení budovy se nachází v současné době ve fázi zpracování projektové dokumentace s požadavkem na moderní trendy v současném vzdělávacím procesu. V lednu 2017 bylo vydáno stavební povolení, samotné stavební práce započaly v březnu 2017, stavba má být dokončena v březnu 2019. Realizace stavby je rozložena do dvou samostatných etap. V 1. etapě stavebních prací proběhla příprava území, demolice části dílen a přístavba učeben. Ve 2. etapě budou provedeny stavební úpravy pro bezbariérové užívání stavby.
Přístavba v západním rohu areálu školy navazuje na dílny a hlavní budovu a je dostavbou bloku hlavní budovy školy směrem do ulice U Reálky; předpokládala proto demolici části přízemního objektu školních dílen. Zázemí dílen v rozsahu vybudování šaten s umývárnou a WC odděleně pro dívky a chlapce, úklidová místnost a dílna se budou nacházet nově v úrovni 1. pp. Všechna podlaží jsou propojena na konci chodeb schodištěm.
Přístavba učeben s prosklenými stěnami a teple tmavě šedou omítkou tak bude citlivě a esteticky doplňovat novou fasádu hlavní budovy školy.