Krajské kolo astronomické olympiády

23. března proběhla poslední část krajského kola astronomické olympiády ve formě řešení konkrétních příkladů bez možnosti použití pomůcek. Této nejnáročnější části se zúčastnil ze 4 postupujících pouze Vítek Minx ze třídy 2.C. Tato část už ale byla nad jeho síly. Proto jsme s napětím čekali na výsledky z části pozorovací, testové a výpočtové za použití povolených pomůcek.

Každoročně se mění typ soutěže, je stále náročnější, přičemž Vítek obsadil v Olomouckém kraji krásné 8. místo. Děkuji mu za reprezentaci naší „ strojárny“ , mezi žáky z gymnázií se vůbec „ neztratil“.

Mgr. Martina Smičková