Termín třídních schůzek a jednání Spolku SPŠS Olomouc z.s.

Třídní schůzky se konají 17. 4. 2024 od 16:30 v kmenových třídách.

Jednání Spolku SPŠS Olomouc z.s. proběhne 17. 4. 2024, zástupci rodičů jednotlivých tříd se setkají ve sborovně školy v 16:00.