Volby do školské rady

Seznam kandidátů, vyhlášení, volební řád a zápis o volbách:

  Seznam kandidátů do školské rady za pedagogické pracovníky (151,6 KiB, 111 hits)

  Seznam kandidátů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků (150,9 KiB, 130 hits)

  Vyhlášení voleb do školské rady (442,1 KiB, 117 hits)

  Volební řád pro konání voleb do školských rad (4,1 MiB, 107 hits)

  Zápis o volbách do školské rady (298,6 KiB, 85 hits)