Termíny konání podzimních maturitních zkoušek

Období pro konání písemných zkoušek (DT + PP) společné části MZ je stanoveno na 2. 9. – 6. 9. 2013.

Opravná praktická zkouška proběhne dne 9. 9. 2013.

Ústní zkoušky společné části a profilové části MZ se budou konat ve dnech:

11. 9. 2013 – třída 3.D a 4.A

12. 9. 2013 – třída 4.B a 4.C

 

Jiří Nevima

zástupce ředitele