Úspěch SPŠS Olomouc v anglickém jazyce

Ojedinělý úspěch se v dubnu povedl na krajské úrovni studentům Střední průmyslové školy strojnické Olomouc, když zvítězili v obou vypsaných kategoriích Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Soutěž, kterou pořádala SOŠ Šumperk, probíhala ve třech kolech: poslechovém a lexikálním testu, řešení jazykové situace ve dvojicích a samostatném ústním projevu na vylosované téma. Poslední dvě kola vyhodnocovaly poroty složené z pedagogů pocházejících z různých středních škol.

Kategorie 3. a 4. ročníků měla od počátku jednoznačný průběh. Filip Nováček ze SPŠS Olomouc se ujal hned v úvodním poslechovém a lexikálním textu vedení, přičemž v dalších dvou kolech pak už jen zvyšoval náskok, neboť při řešení jazykové situace ve dvojicích ani při samostatném projevu na vylosované téma neztratil ani bod. Na 2. místě se umístil Michal Hojgr z VOŠ a SPŠ Šumperk a na 3. místě Marie Šmídová ze Střední školy designu a módy Prostějov.

Kategorie 1. a 2. ročníků měla poněkud napínavější průběh: Josef Prchla ze SPŠS Olomouc se v průběhu tří kol postupně propracovával kupředu, až v posledním konečně zaujal vítěznou příčku, a to o pouhou třetinu bodu před Lucií Hýskovou ze SOŠ služeb Olomouc. 3. místo obsadila Stella Maderová ze Střední školy obchodu, gastronomie a designu Praktik.

Letošní ročník soutěže, jejímž garantem je Krajský úřad Olomouckého kraje, byl jubilejní desátý a zúčastnilo se ho 50 studentů z 27 středních odborných škol. Vítězové získali hodnotné ceny, z nichž nejzajímavější jsou možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka IESOL (International English for Speakers of Other Languages), kterou výhercům zdarma poskytne Akademie J. A. Komenského Šumperk, a monolinguální slovníky anglického jazyka poskytnuté nakladatelstvím Oxford University Press. Studentům SPŠS Olomouc se v soutěži tradičně daří: v posledních čtyřech letech obsadili celkem 4 první a 2 třetí místa.

Jan Kameníček

  Konverzacni_soutez-foto_vitezu.jpg (257,8 KiB, 804 hits)