Výměnný pobyt Olomouc – Mnichov

Část první – lokace Olomouc a Morava (20. 4. – 27. 4. 2024)

Účastníci projektu podporovaného Česko-německým fondem budoucnosti mají za sebou první část výměnného pobytu s bavorskou odborně zaměřenou školou z Mnichova. Celý týden se navzdory téměř zimnímu chladnému počasí nesl v přátelské a pozitivní atmosféře. Program byl nabitý a pestrý.

Páteční večer a sobotu strávili němečtí žáci s hostitelskými rodinami, neděle patřila poznávacímu výletu na hrad Helfštýn a pěší turistice do města Lipník, odkud jsme se vraceli vlakem zpět. V pondělí byla skupina přivítána zástupkyní školy v prostorách SPŠS Olomouc a žáci obou škol se mohli lépe poznat v rámci jazykové animace vzdělávací organizace Tandem. Pro žáky bylo přichystáno regionální občerstvení.  Odpoledne všechny čekala poznávací procházka po historickém centru města Olomouce s výkladem.

Úterý a středa proběhly ve vzdělávacím duchu odborných předmětů – CADu a praktické výuky ve školních dílnách. Žáci obou škol si navrhli v programu CAD jmenovku ve tvaru čtyřlístku
a následně si ji sami vyrobili na 3D tisku v lisovně. Ve středu si žáci zkusili společně práci v dílnách, největšího ohlasu dosáhla kovárna. Úterní odpoledne jsme strávili prohlídkou olomouckého Rozária
a výhledem na Olomouc z teras moderně zařízené Přírodovědné fakulty
a návštěvou Pevnosti poznání, která se z důvodu velkého zájmu německých žáků nečekaně protáhla.  Středeční odpoledne jsme uzpůsobili deštivému počasí a žáci se odreagovali v Laser Tech aréně, kde měli všichni zaplacený hodinový program.

Čtvrtek patřil výletu do Ostravy a poznávání industriálního dědictví ČR. Prohlídka areálu Dolních Vítkovic s průvodcem i zakončení procházky černou Ostravou na nejvyšší radniční věži v ČR s úžasnými výhledy na město i pohoří Beskyd se také setkaly s příznivým ohlasem.

Pátek se už nesl ve znamení rozloučení s budovou školy a sportu. Hodina fitness tréninku
v Legends gym Olomouc žáky z Bavorska překvapila a uvítali možnost protažení se po náročném týdnu. Třešničkou na dortu byla už nenáročná odpolední turistika na sv. Kopečku a nádherný výhled na Olomouc za téměř jasného počasí.

Kamarádi z Německa odjížděli v sobotu ráno přes Vídeň do Mnichova trochu unavení, ale plní dojmů
a zážitků.

Velké poděkování náleží i hostitelským rodinám, které se po celou dobu pobytu vzorně staraly
o dalšího člena rodiny, o čemž svědčí i pochvalné ohlasy německých žáků.

Poděkování patří také kolegům SPŠS Olomouc, kteří se podíleli na přípravě a organizaci společné výuky českých a německých žáků.

Na závěr pobytu jsme položili německým žákům pár otázek ke zhodnocení pobytu a vybrali jsme pár odpovědí:

 1. Welche Aktivität hat dir an besten gefallen?  

Která aktivita se ti líbila nejvíc? 

 • Mir hat die Fahrt nach Ostrava am besten gefallen. Vorallem der Rathausturm. 

Nejvíc se mi líbil výlet do Ostravy. Zejména radniční věž. 

 • Ich fand das Lasertag und die Satadtführung am besten.   

Nejvíce se mi líbil laser game a prohlídka města. 

 • Was hat dich in Tschechien überrascht? 

Co tě v Česku překvapilo?

 • Außer dass es keine Euros gibt nichts 

Až na to, že nemají žádná eura, tak nic. 

 • Die Höflichkeit der Menschen und das viele Essen. 

Zdvořilost lidí a veškeré jídlo, které jsem jedl. 

 • Was war dein Lieblingsessen während Ihres Aufenthalts in Olmütz? 
 • Das Wurstgulasch von deinem Vater fand ich gut. Und natürlich Schnitzel! 

 Buřtguláš tvého táty byl velmi dobrý. A samozřejmě řízek. 

 • Ich fand das selbst gemachte Schnitzel sehr gut. 

Domácí řízky byly velmi dobré. 

 • Würdes du etwas an Ihrem Austauschprogramm in Olmütz ändern? 

Změnil bys něco na tvém výměnném pobytu v Olomouci?

 • Nein ich fand das Programm echt gut auch wenn es manchmal anstrengend war, aber das ist ja normal. 

Ne, myslím, že program byl opravdu dobrý, i když byl občas vyčerpávající, ale to je normální. 

 • Ich fand das Programm an sich sehr gut würde mir nur mehr Freizeit am Nachmittag wünschen damit noch mehr in den Austausch kommt. 

Myslím, že samotný pobyt byl fajn, jen bych uvítal víc volného času v odpoledních hodinách, abychom si mohli ještě více vyměňovat názory a poznatky. 

Marta Skopalíková