Výukový program chemie na Pevnosti poznání

Žáci prvního a druhého ročníku absolvovali dne 14.6.2024 na Pevnosti poznání výukový program chemie s názvem Živé prvky. V rámci tohoto programu sledovali rozklad peroxidu vodíku, pozorovali a popisovali elektrolýzu a za použití Lego kostek vytvářeli prezentace na téma rozdílné vlastnosti prvků. Program žákům zajímavým způsobem rozšířil školní učivo.