Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení

  Informace k přijímacímu řízení 2024/2025 (241,3 KiB, 1 421 hits)

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení jsou následující:

  Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení ke studiu oboru vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie – denní forma vzdělávání pro školní rok 2024/2025 (300,2 KiB, 1 183 hits)

  Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení ke studiu oboru vzdělání s maturitní zkouškou 23-41-M/01 Strojírenství– denní forma vzdělávání pro školní rok 2024/2025 (300,0 KiB, 858 hits)

  Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení ke studiu oboru vzdělání s maturitní zkouškou 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže – denní forma vzdělávání pro školní rok 2024/2025 (300,2 KiB, 297 hits)

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy

Plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana

Prostřednictvím výpisu s podporou elektronického systému