„Přijímací řízení nanečisto“ ve spolupráci s firmou ZLKL s. r. o.

Žáci 4.D si ověřili své analytické, verbální i kvantitativní schopnosti, vyzkoušeli si rychlost psaní na počítači a  skládali krátký test v MS Excel.  Ti nejlepší budou mít možnost vyzkoušet si i přijímací pohovor s profesionálem.