Ocenění pro SPŠS z rukou ministra školství

15. listopadu 2022 byly v koncertním sále Pražské konzervatoře slavnostně zakončeny Národní oslavy J. A. Komenského. V rámci slavnostního večera byli oceněni i studenti Střední průmyslové školy strojnické. Ocenění za nejlepší studentské práce za rok 2022 pro SPŠS Olomouc převzali z rukou ministra školství profesora Vladimíra Balaše učitelka Mgr. Monika Mackovíková a zástupce oceněných studentů Filip Sorbi.

Slavnostní večer zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš, který připomněl odkaz Komenského. V rámci večera si hosté poslechli myšlenky Komenského také v podání herce Alfreda Strejčka, sílu myšlenek Komenského zmínili také místopředseda Senátu profesor Jiří Drahoš či bývalý ministr školství profesor Stanislav Štech. Za rektory promluvil profesor Jindřich Vybíral. Účastni byli i další významní hosté, např. senátoři Jiří Růžička a Tomáš Czernin.

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského doktorka Markéta Pánková, jejíž instituce byla hlavním garantem oslav, shrnula akce a aktivity, které se v rámci Národních oslav Komenského uskutečnily. A také připomněla „úkol“, který Komenský lidstvu kladl – cestou vzdělávání řešit otázky společenské, kulturní, sociální.

V rámci večera zazněl koncert Pocta Komenskému v dramaturgii Pražské konzervatoře a byli vyhlášeni vítězové soutěže Komenský do tříd! Třem školám, jejichž žáci originálně, se zaujetím a ve vzájemné spolupráci představili odkaz Komenského, byla předána ocenění. Za rok 2022 byly jako nejlepší oceněny práce studentů SPŠS, konkrétně práce studentů stávajících tříd 3. B, 3. E, 4. A a 4.D.

„Se studenty jsme v rámci projektové výuky českého jazyka a literatury zpracovávali různá témata vztahující se k J. A. Komenskému, a to nejen tradičním způsobem, ale také kreativně. Výsledkem je soubor rozmanitých prací (časové osy, kresby, lapbooky, kvízy, ale i 3 D tisky), které byly oceněny jako celek. Bustu Komenského, kterou od návrhu až po výsledný tisk na 3D tiskárně realizoval student Filip Sorbi, jsme panu ministru Balašovi osobně věnovali,“ přiblížila Mgr. Mackovíková. „Jsou to budoucí konstruktéři, pracovníci v technických profesích, přesto musejí maturovat z českého jazyka a literatury ve stejném rozsahu jako gymnazisté, i když naši studenti to musejí oproti nim zvládat s menší časovou dotací na tento předmět. Jakmile však dostávají nové podněty, inspiraci a motivaci, překonávají se právě i v humanitních předmětech. To mi dělá nesmírnou radost, jsou šikovní,“ uzavírá jejich učitelka.