Odevzdání maturitních prací

Vážení maturanti,

blíží se termín odevzdání Vaší maturitní práce (dále jen MP). Do 19. 4. 2024 musí každý odevzdat MP svému vedoucímu práce:

  1. Dva obsahově totožné a kompletní výtisky MP (minimálně jeden výtisk proveden v barevném tisku).
  2. Celou maturitní práci (včetně prezentace a příloh) nahrát na USB přenosný Flash Disk.
  3. Elektronickou podobu dle bodu 2. také nahrát na svůj OneDrive a podle přiloženého postupu zasdílet svému vedoucímu práce.

Postup jak provést nasdílení MP naleznete níže.

  Odevzdání MP elektronicky (6,5 MiB, 254 hits)