Předchozí charitativní akce

Charitativní činnost

Srdíčkové dny 2018

Uklízíme pro dnešek i pro zítřek

Akce 72 hodin

Srdíčkové dny 2013

Světluška 2012

 


Květinový den 2013


Kapka krve – přijďte i vy darovat krev!

12 plnoletých studentů třídy 3. A Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci se vydalo dne 14. 5. 2013 na Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, aby se stali dobrovolnými dárci krve. Po vyplnění dotazníku je čekal zkušební odběr krve, podle kterého lékaři zkoumali vhodnost dárce. Poté již následovalo vlastní odebírání této nenahraditelné tekutiny.

Studenti se tvářili odhodlaně, ale přesto na nich byla vidět nervozita a trošku i strach z neznámého. Vše dobře dopadlo a po odběru 470 ml krve je čekalo už jen to příjemné: malé občerstvení a odznáček se symbolickou kapkou krve.

Co je však nejdůležitější? Studenti zažili dobrý pocit z toho, že někomu neznámému pomohli, nebo dokonce mu zachránili život. Mnozí z nich se chystají pokračovat v darování této nenahraditelné tekutiny dál a možná se tak stanou pravidelnými dárci krve. Dárců krve ubývá, stárnou a je třeba je nahradit dalšími z řad mladých. Jsem pyšná na své žáky, kteří se dobrovolně rozhodli jít darovat krev. Ve škole si vykládáme o potřebě pomáhat druhým, ale konkrétní prožitek při této akci je nenahraditelný a nepřenositelný! Darování krve je jedinečným darem člověka člověku a je založeno na principu solidarity.

-hav-

Studenti 3. A, kteří šli darovat krev:
Miroslav Rokyta
Petr Krameš
Jan Hložek
Richard Loučka
Adam Roubíček
Kristýna Trnovcová
Alžběta Eichlerová
Daniel Malínek
Dominik Vaida
Roman Kopíček
David Chlapík
Josef Běhal


 


Vánoční hvězda 2012


 

Zasukované tkaničky

 

V letošním školním roce se opět naše škola zapojila do této charitativní akce. Tentokráte šlo o třídu Ing. Šimáčka – 2. B. Ve středu 19. září se i přes velmi nepříznivé počasí podařilo hochům vybrat 3815 Kč. Děkujeme za pomoc. Snad nám bude v květnu počasí více nakloněno.

Zapsala Mgr. Martina Smičková


Liga proti rakovině – Český den proti rakovině 2012

Výsledky Poděkování


Historie charitativních činností školy

 Charitativní činnost – historie


Charitativní sbírka Světluška 2011

Do tradičního sbírkového projektu  Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška se opět letos v září zapojilo několik dvojic studentů z naší školy. Dobrovolníci Vít Kozák, Dan Malínek, Richard Loučka, Adam Roubíček, Petra Stehlíková, Jiří Uhřík, Simona Drlíková, Jitka Tomsová, Kristýna Fialová, Petr Hlídek, Milena Kaderková, Erika Boďová, Dominik Píchal a Jonáš Hromádka vybrali od občanů Olomouce báječných5981 Kč. Žáci naší školy prokázali, že jim charitativní činnost není lhostejná a za to jim patří velký dík.

Mgr. Renata Provázková

 

 

 

Liga proti rakovině

 Informace  Výsledky

Charitativní sbírka “Svátek s Emilem”

Naše škola se připojila ke spolupráci na veřejné sbírce Svátek s Emilem, kterou organizoval Nadační fond Emil, a rozhodla se tak podpořit handicapované děti. Sbírka proběhla ve dnech 4. – 8. dubna 2011 a zúčastnily se jí tito žáci:

Radek Kvapil 1.B, Dan Malínek 2.A, Simona Drlíková, Jitka Tomsová 3.A, Milena Kaderková, Erika Boďová, Dominik Píchal, Kristýna Fialová,Patrik Vymětal, Jonáš Hromádka

Studenti prodávali školní gumy a odznaky s logem Emila. Tradičně budou vyhlášeny a oceněny tři nejúspěšnější dvojice sbírky. Děkujeme našim studentům za zájem a pomoc. 

Mgr. R. Provázková 

Jaro s píšťalkou

28. března 2011 se celá třída 2.B zúčastnila charitativní akce Jaro s píšťalkou. Hoši prodávali po celé Olomouci  píšťalky nebo záložky do knihy. Podařilo se nám vybrat přes 5500 Kč.

Tato pěkná částka přispěje postiženým dětem. Děkuji všem za přístup k této školní akci.

Mgr. Martina Smičková

 

Charitativní sbírka Světluška – září 2010

Jako každým rokem se i letos zapojila naše škola do celorepublikové charitativní akce Světluška, kterou pořádal Nadační fond Českého rozhlasu. Sbírkový den se konal 8. září a z naší školy se ho účastnilo 7 dvojic studentů:              

Aneta Baková – Anna Zubatá  ze 3.A               Karel Petr – Jitka Tomsová  z 2.A

Simona Drlíková – Hana Boháčová z 2.A         Dominik Pichal – Petr Hlídek ze 3.A

Patrik Vymětal – Jonáš Hromádka  ze 3.A       Eliška Hyravá – Nikola Planičková  ze 4.A

Jaroslav Tichý – Filip Sklenář  ze 4.A  

Uvedeným studentům děkujeme za jejich pomoc a ochotu. Světluška pomáhá nevidomým dětem a dospělým na jejich cestě k samostatnosti a přispívá na speciální pomůcky – např. digitální zvětšovací lupy, “mluvící počítače”, vodící psy, osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol, podporuje studenty formou stipendií. Přehled všech podpořených žádostí a projektů naleznete na www.svetluska.net. 

Letošní ročník projektu opět vyvrcholí benefičním večerem “Světlo pro Světlušku” v kostele sv. Anny 10. listopadu 2010 ho živě odvysílá ČT1 a Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Spolu s patronkou projektu Anetou Langerovou vystoupí Viktor Preiss, Hana Maciuchová, Marta Kubišová, Kühnův dětský sbor a nevidomé děti. V rámci večera bude také slavnostně oznámen celkový výtěžek sbírkového dne.

Výsledné částky výtěžku:      

 

č. pokladničky výtěžek
862 952 262
862 953 1201
862 954 1273
862 955 873
862 956 673
862 957 1619
862 958 1280

 

Zpracovala Mgr. Renata Provázková

 

Zasukované tkaničky 2010

 Informace o akci – září

  Informace o akci – květen

“Daruj krev a buď nejlepší”

Pod tímto mottem se uskutečnila soutěž středních a vysokých škol, jejímž organizátorem bylo Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Snahou organizátorů bylo získat nové dárce, kteří se budou rekrutovat z řad mladší generace a pomohou omladit registr dárců. Rada Evropy jako ideální procentuální část dárců uvádí 4-6 % populace, v Olomouci to je pouze 3,4 %. Po vyplnění dotazníku čekal studenty zkušební odběr krve, podle kterého lékaři zkoumali vhodnost dárce. Poté již následovalo vlastní odebírání této nenahraditelné tekutiny. Studenti se tvářili odhodlaně, ale přesto byla na nich vidět nervozita a trošku i strach z neznámého. Vše dobře dopadlo, žáci získali kartičku dobrovolných dárců krve a čekalo je už jen to příjemné: malé občerstvení, vitamínové přípravky jako poděkování od jejich zdravotních pojišťoven, odznáček se symbolickou kapkou krve. Co je však nejdůležitější? Studenti zažili dobrý pocit z toho, že někomu neznámému pomohli, nebo dokonce mu zachránili život. Mnozí z nich se chystají pokračovat a stanou se pravidelnými dárci krve – jde jen tedy o to poprvé překonat strach a jednou to zkusit! Ve škole si vykládáme o potřebě pomáhat druhým, ale konkrétní prožitek je nenahraditelný a nepřenositelný.

Ze všech zúčastněných škol byla vybrána třída, katedra, z níž v určeném čase darovalo krev nejvíce studentů.

Vítěznou třídou se stala 4. A ze Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci.

Žáci se společně s třídní profesorkou, Renátou Havelkovou, rozhodli, že se o svoji odměnu (poukázky v hodnotě 20.000,- Kč na využití služeb centra Help fitness v RCO) podělí s dalšími dvěma školami, které se umístily na 2. a 3. místě. Vítězům tak patří poukázky v hodnotě 10.000,- Kč a o zbytek se rozdělí Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uničov a Gymnázium Šternberk.

Vítězi této soutěže se podle mého názoru stali všichni studenti, kteří se rozhodli darovat krev!! Vždyť motto soutěže to říká jasně:

 „Daruj krev a buď nejlepší!!“ 

Mgr. Renáta Havelková

Učíme se pomáhat – dárci krve

 Informace

Akce Píšťalka

V listopadu 2009 se žáci 2. C třídy zúčastnili dobročinné sbírky ve prospěch lidí s handicapem získaným po úraze či tragické nehodě. Na svých stanovištích v centru Olomouce a v okrajových částech města prodávali zájemcům záložky do knih. I přes nevlídné počasí vybrali žáci částku 4.750 Kč a svým úsilím tak podpořili tuto celorepublikovou charitativní akci pořádanou sdružením Píšťalka.

 

“Den, kdy svítí světlušky” – září 2009

Žáci naší školy se zapojili do charitativní akce Nadačního fondu Českého rozhlasu – Světluška. Studenti naší školy nabízeli upomínkové předměty – klíčenky, magnetky s kresbami nevidomé Pavly Francové a náramky se svítící Světluškou.

Zúčastnili se:  Aneta Baková, Marie Zubatá, Dominik Pícha, Patrik Vymětal, Jonáš Hromádka a Petr Hlídek. Přesto, že jich bylo pouze 6, se jim do lucerniček podařilo nasbírat částku 5.385 Kč.

 

 

Děkujeme, že studentům není lhostejný osud lidí, kteří nevidí a kteří možná nikdy neuvidí.

Charitativní akce “Týden s Píšťalkou”

Žáci naší školy se zapojili do charitativní akce s názvem “Týden s Píšťalkou” – celorepublikové sbírky na pomoc dětem a mladým lidem se získaným handicapem.

Podařila se vybrat velmi krásná částka 13 970,- Kč.

Tímto děkujeme všem zúčastněným žákům a kolegům za podporu a pomoc a těšíme se na další spolupráci při dalších charitativních akcích.

Vaší pomoci si velice vážíme.

Dny zasukovaných tkaniček a účast studentů SPŠS

Výňatek tiskové zprávy Trendu vozíčkářů: 

Ve dnech 20. 5. – 21. 5. 2009 proběhla jarní část sbírky „Zasukované tkaničky“ v Olomouci, Zábřehu, Hranicích,  Kroměříži a Velké Bystřici. Celkový výtěžek 157 181,- Kč je velmi potěšující v této, pro mnohé ekonomicky složité, době. Jen v Olomouci se podařilo shromáždit na pomoc tělesně postiženým spoluobčanům 132 657,- Kč. Vozíčkáři a Spolek Trend děkují všem dárcům za poskytnuté příspěvky. Naše poděkování patří studentům, kteří rozhodující měrou přispěli zapojením se  do sbírky k tomuto výsledku. V Olomouci studenti gymnasií Hejčín, Čajkovského a Slovanského gymnasia, SŠZT, SPŠ strojnické, VOŠ a SPŠ elektrotechnické, Střední školy logistiky a chemie, Obchodní akademie…  

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

Ing. Evžen Hlaváček:  mobil 731 501 389, tel.  585 754 917            trend@trendvozickaru.cz                                                                                     

SPŠS  Olomouc: 

Naši studenti se akce zúčastnili (všichni dobrovolně) dne 20. 5. 2009. Byli proškoleni a dobře připraveni Ing. Hlaváčkem. Šlo o 17 dvojic ze tříd 2. B., 3. B  a 3. C,  přičemž studenti třetích ročníků se na této sbírce podíleli již podruhé. Naši chlapci vybrali celkem 27 975,- korun, nejúspěšnější byli studenti Jan Fremder a Jakub Konečný, kterým se podařilo vybrat 6 375,- korun. Ale velký dík patří i všem ostatním, protože ze všech zúčastněných škol dohromady vybrali nejvíce peněz, byť v průměru s částkou 1 472,- korun na kasičku byli až čtvrtí. Zase se ukázalo, že průmyslováci mají srdce na správném místě a jsou ochotni udělat hodně pro dobrou věc.

Hoši, děkujeme!

 

Učíme se pomáhat

Plnoletí studenti třídy 3. A Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci se společně s třídní učitelkou vydali na Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, aby se stali dobrovolnými dárci krve. Po vyplnění dotazníku je čekal zkušební odběr krve, podle kterého lékaři zkoumali vhodnost dárce. Poté již následovalo vlastní odebírání této nenahraditelné tekutiny. Studenti se tvářili odhodlaně, ale přesto byla na nich vidět nervozita a trošku i strach z neznámého. Vše dobře dopadlo, žáci získali kartičku dobrovolných dárců krve a čekalo je už jen to příjemné: malé občerstvení, vitamínové přípravky jako poděkování od jejich zdravotních pojišťoven, odznáček se symbolickou kapkou krve. Co je však nejdůležitější? Studenti zažili dobrý pocit z toho, že někomu neznámého pomohli, nebo dokonce mu zachránili život. Mnozí z nich se chystají pokračovat a stanou se pravidelnými dárci krve – jde jen tedy o to poprvé překonat strach a jednou to zkusit! Ve škole si vykládáme o potřebě pomáhat druhým, ale konkrétní prožitek je nenahraditelný a nepřenositelný.

Mgr. Renáta Havelková

Studenti – dárci krve:

Jiří Mikiska – 3. A

Petr Spáčilík – 3. A

Radim Drdák – 3. A

Tereza Ritliová – 3. A

Veronika Marková – 3. A

Martin Janíček – 3. C

Zasukované tkaničky 2008

27. 8. 2008 se na ředitelku SPŠS Ing. Zahnášovou obrátil se žádostí o pomoc při organizování sbírky Zasukované tkaničky (viz Historie charitativních akcí zde) Ing. Evžen Hlaváček, pracovník pro styk s veřejností z Trendu vozíčkářů Olomouc, protože naše škola v minulých ročnících přispěla k úspěchu akce.Samozřejmě nebyl odmítnut a zúčastnili jsme se i letošního již 6. ročníku, který proběhl pro naše dobrovolníky z řad žáků třetích ročníků 25. září 2008 v Olomouci.

Studenti byli řádně proškoleni a pracovali vzorně a odpovědně. Jsme rádi, že zde na SPŠS máme takové studenty, jimž není lhostejný osud postižených lidí a jsou schopni něco pro ně udělat! Další informace vyplývají z přiložených tabulek.

Zapsala Mgr. Alžběta Poláková

Výsledky sbírky

Seznam zúčastněných

Projekt Světluška 2008

6. ročník charitativní sbírky pro nevidomé

23. září 2008

 „DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY!“

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Patronkou projektu je zpěvačka Aneta Langerová.

Do této charitativní akce se zapojili i studenti naší školy, kteří nabízeli sbírkové předměty – magnetky s kresbami nevidomé Pavly Francové a náramky se svítící Světluškou a podařilo se jim tak vybrat částku 8. 362 Kč.

 Seznam zúčastněných


 

 

 

 

Dny zasukovaných tkaniček

     

 

 Akce Cihla 2007

 

 

5. 3. 2007 se žáci 3. A třídy zúčastnili (na popud a pod záštitou ředitelky SPŠS)

celorepublikové akce Píšťalka (registrace Magistrátem hl. m. Prahy MHMP/72071/2004),

aby pomohli mladým lidem a dětem se získaným handicapem. Nabízeli na různých

místech v Olomouci k zakoupení dřevěné píšťalky v hodnotě 30 Kč.

Přes velmi chladné a větrné počasí žáci “přispěli do sbírky” svou obětavou aktivitou

 tak, že vybrali 9 260 Kč a pomohli tak těm, kteří, většinou při autonehodách přišli o své zdraví.

 

Srdíčkový den

 


 

Dne 2. června 2008 proběhla v Olomouci  charitativní akce s názvem Srdíčkový den s logem Občanského sdružení Život dětem. Prodávaly se přívěsky se žetonem v hodnotě 50 Kč.  Výtěžek z prodeje je určen na pomoc dětským oddělením nemocnic a dětským zařízením, která pečují o nemocné a handicapované děti.. Této akce se zúčastnili studenti 1.A, 1.B a 2.A třídy  a  vybrali9.800 Kč, přičemž nejúspěšnější byli studenti 1.B. Avšak všem studentům, kteří se Srdíčkového dne zúčastnili, patří velký dík.

 


Sdružení Šance

Květinka, o. s. ( dokument 1,  dokument 2)

 Psí útulek Olomouc